TOPRAK BOZULMASININ NEDENLERİ

Hasan

New member
TOPRAK BOZULMASININ NEDENLERİ

Toprak bozulmasının birçok nedeni vardır bu nedenleri aşağıda maddeler halinde sıralayabiliriz

Kimyasal gübre ve tarım ilaçları

Ağır metaller

Evsel ve endüstriyel atıklar

Kanalizasyon suyu ve arıtma çamuru

Erozyon

Toprak Sıkıştırma

Aşırı otlatma