Desh Bhagat Üniversitesi bir yaşam becerileri programına ev sahipliği yapıyor

ManK

New member


Chandigarh: Desh Bhagat ÜniversitesiMandi Gobindgarh ile işbirliği içinde düzenlenen Küresel Yetenek İzleme (GTT), Barclays, öğrencilerin istihdam için gerekli temel bilgi ve becerilerle donatılması için.
Program, Dr. Sandeep Singh, Başkan ve Dr. Sert Sadawarti Desh Bhagat Üniversitesi Başkan Yardımcısı.
Dr. Sandeep Singh, bu program kapsamında öğrencilerin kurumsal eğitmenler tarafından eğitilerek yaşam becerilerini geliştirdiklerini ve bu sayede iş görüşmelerinde başarı şanslarının artacağını söyledi. Dr. Harsh Sadawarti, oturumun kişisel markalaşma, zaman yönetimini anlama, stresin etkileri ve eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmenin yollarını tartışarak başladığını söyledi.
Bu programı mühendislik, yönetim ve eczacılık gibi çeşitli bölümlerden 150’den fazla öğrenci takip etti.